20

Tuesday, April

Tematyczny serwis internetowy!

Konopie medyczne
 /  / Konopie medyczne

Konopie medyczne

Spersonalizowane metody leczenia chorych przy wykorzystaniu marihuany medycznej
Spersonalizowane postępowanie lecznicze chorych przy wykorzystaniu konopi medycznej zrealizowane jest w Cannabis Clinic w Łodzi. To właśnie w tym miejscu medycy zestawiają merytoryczną wiedzę medyczną oraz aktualne badania naukowe z tym, co jest wiadome już od 5000 lat. Metodyka leczenia konopie medyczne każdorazowo przystosowana jest do indywidualnych uwarunkowań pacjenta. Opracowując terapię konopną lekarze wielu specjalizacji bazują na wyznacznikach kanadyjskich oraz z Izraela. Nie można ukryć, że w tej chwili konopia medyczna jest bardzo popularna. Coraz więcej przeprowadzanych jest badań nad jej pozytywnym oddziaływaniem. Dotychczasowo przeprowadzone obserwacje dowiodły pozytywny wpływ oddziaływania marihuany leczniczej w terapii: przewlekłego bólu różnego pochodzenia, nudności oraz wymiotów, też takich
spowodowanych chemioterapią, nadmiernym napięciu mięśni w przebiegu chorób neurologicznych, jak i wyniszczenia w przebiegu chorób nowotworowych. Pacjenci nie czują skutków ubocznych terapii, co ma spore znaczenie szczególnie w wypadku osób, które już sporo przeżyły. Ewentualne dolegliwości są łagodne, szybko przemijają oraz nie są zagrożeniem dla życia ani dla zdrowia. Dotychczasowo na świecie nie potwierdzono żadnego śmiertelnego przypadku zatrucia konopiami, w przeciwieństwie do środków opioidowych, leków nasennych z grupy benzodiazepin, czy leków przeciwdepresyjnych. Pochodzące wprost z natury właściwości marihuany okazują się wobec tego gwarancją bezpieczeństwa. Na ten moment lista chorób, na jakie pomogą konopie regularnie rośnie. Na dzień dzisiejszy obejmuje aż trzydzieści dziewięć chorób. Chorzy, którzy się z nimi borykają, a którzy decydują się na leczenie w Cannabis Clinic mają okazję czuć się lepiej. Doświadczeni lekarze przeprowadzą w pierwszej kolejności dogłębny wywiad lekarski na podstawie jakiego wyznaczą, w jaki sposób dalej będzie przebiegało zdrowienie pacjenta. Na stronie opisany jest szczegółowo tryb pracy medyków znajdującej się w Łodzi placówki medycznej, jak i udostępnione są aktualne efekty badań.

About the author:

Related posts